Ultraljudsundersökning, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 8 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering