Ultraljudsundersökning, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning, Ont i huvudet & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 9 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering