Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering