Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering