Allergiutredning & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Allergiutredning & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering