Nervmobilisering, Hälsokontroll, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Nervmobilisering, Hälsokontroll, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 2 vårdgivare