Neurologisk undersökning & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Neurologisk undersökning & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering