Ultraljudsundersökning – Skadekompassen

Ultraljudsundersökning resulterade i 12 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering