McKenzie metoden - MDT & Ultraljudsundersökning – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT & Ultraljudsundersökning resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering