Vägledare Förvärvad hjärnskada, Norrmalm , Habilitering, vuxna

Stockholm, Stockholms län

Olivecronas väg 7,STOCKHOLM

Här bokar du tid hos Vägledare Förvärvad hjärnskada, Norrmalm

Ring oss på +46812335011

Om oss

Vägledaren har fördjupad kunskap om samhällets vård och stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada. Du som är 18 år och äldre kan kontakta vägledaren. Även närstående och yrkesverksamma kan ta kontakt. Du kan få råd om vart du ska vända dig för att få vård- och stödinsatser från till exempel hälso- och sjukvården, myndigheter och kommunen. Det kan till exempel handla om aktiviteter, rehabilitering, föreningar och anhörigstöd.

Vägledaren är socionom och arbetar på Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

Vägledaren har också ett uppdrag att uppmärksamma systemfel inom hälso- och sjukvård för personer med förvärvad hjärnskada.

Kontakten sker via telefon eller e-tjänsten på 1177 Vårdguiden.
Vägledaren har tystnadsplikt.

Information

Lämna ett omdöme

Tack för att du vill lämna ett omdöme på Skadekompassen.se och på så sätt hjälpa andra att välja rätt vård för dem.

Betyg *

 Skadekompassen logo

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

 • Ditt omdöme först granskas av Skadekompassen.se och därefter publiceras om det följer vår policy.
 • Dina synpunkter kan hjälpa vårdgivaren och mottagningen att utvecklas och ge den bästa vården till sina patienter.
 • Mottagningar och vårdgivare uppskattar att höra vad de gör bra. Detta hjälper dem att förstå vad som är viktigt och betydelsefullt för patienten i vårdmötet. Och det uppmuntrar dem att behålla eller förstärka detta beteende.
 • Sakliga och konkreta tips på vad en vårdgivare och mottagning kan förbättra är lätta att ta till sig och ökar chansen till positiv förändring och utveckling.
 • Känner dig felbehandlad så vill vi att du framför det direkt till vårdgivaren eller till mottagningsansvarig person eller till socialstyrelsen och inte använder detta formulär.
 • Har du rena klagomål, vill vi att du framför detta direkt till vårdgivaren eller mottagningen.

Tips på innehåll:

 • Berätta vad du uppskattade i vårdmötet.
 • Skriv sakligt om vad du tror kan förbättra mottagningen och/eller vårdmottagandet.

Så här används informationen du lämnar

 • Vårdgivaren eller mottagning tar del av den information du lämnar, såvida de har samarbete med Skadekompassen.
 • När vi väljer vård letar vi efter bra vård. För att hjälpa patienter att finna vård som de får förtroende för tror vi att man vill veta vad som är bra hos en vårdgivare. Därför publicerar vi omdömen som berör det positiva hos vårdgivaren.
 • Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.
 • Dina uppgifter kommer inte föras vidare.