Akut omhändertagande – så här gör du.

RICE, PRICE, POLICE vid akut skada
Skribent Mikael Boije af Gennäs
Uppdaterat 2017-09-15
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Akut omhändertagande - så här gör du.

RICE, PRICE och POLICE – akut omhändertagande vid skada

Skador som uppstår som följd av ett trauma mot till exempel en led eller en muskel kan medföra smärta, svullnad och nedsatt funktion och därmed minskad förmåga att utföra uppgifter eller delta i aktiviteter. Genom rätt akut omhändertagande kan man minska skadans omfattning och lägga en bra grund för läkning så att tiden till återställd funktion och aktivitetsnivå blir så kort som möjligt.

Vid mjukdelsskador, som stukningar, sträckningar och muskelbristningar, rekommenderas en mångfacetterad och beprövat akut åtgärd. Tidigare tillämpades den så kallade RICE-regimen. Denna regim har genom forskning och erfarenhet utvecklats och idag talar vi istället om PRICE- eller POLICE-regim.

Få våra nyheter och tips

 • Tips-listan

  • Tips på vad man bör göra vid vanliga smärttillstånd som ryggont, ont i axeln, ont i knät och ont i hälen m.m.
  • Tips på tjänster, appar och varor som underlättar och stimulerar till fysisk aktivitet samt ökad fysisk och psykisk hälsa.

  Nyheter och tips

  • Om fysisk och psykisk hälsa med fokus på hur man kan använda och omsätta den nya kunskapen i praktiken för individen i vardagen.
  • Om exempel på särskilt bra vård och hur man kan få tillgång till den.