Vårdgivare som arbetar med Palliativ vård i livets slutskede – Skadekompassen