Artrosskola, individuell

Skribent Daniel Öhlin, leg. fysioterapeut
Uppdaterat 2016-03-03
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Artrosskola, individuell

Artrosskola är den primära behandlingen vid artros. Det finns artrosskola som sker i grupp men du kan även få individuell utbildning om artros samt genomgång av lämplig egenvård och hemträning samt utformning av individuellt program hos fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på din ort. De flesta fysioterapimottagningar har god erfarenhet av artrosomhändertagande och dessa kan kontaktas direkt utan remiss. Vid artros i fingrar kan du även få denna hjälp hos arbetsterapeuter på din ort.

När och var skall jag söka vård vid misstanke om artros?

Om du har eller tror att du har artros bör du söka vård hos en fysioterapeut eller läkare för bedömning. Om misstanke om eller konstaterande av artros föreligger bör du efterfråga utbildning om artros samt lämpligt omhändertagande. Det gäller oavsett i vilken led artrosen finns; knäartros, höftartros, tumbasartros, axelartros, artros i fotled eller fot, artros i fingrar etc.

Här är fysioterapeuter som arbetar med artros

Remissfritt till fysioterapeut eller läkare.

Du behöver ingen remiss för att träffa en fysioterapeut eller läkare för bedömning och behandling av artros.

Artrosinformationen du får syftar till att

  • Öka kunskapen om sjukdomen artros.
  • Förbättra dina egna strategier rörande sjukdomstillståndet och dess innebörd.
  • Få tips och genomgång av lämplig egenvård och övningar vid artros.
  • Vid behov få ett individuellt utformat träningsprogram inklusive handledd rehabträning hos fysioterapeut eller arbetsterapeut
  • Vid behov öka den fysiska aktivitetsnivån.