Artrosskola i grupp

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2016-03-03
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Artrosskola i grupp

Artrosskola i grupp

Artrosskola kan bedrivas i grupp men du kan även få individuell information och utbildning hos de flesta fysioterapeuter och arbetsterapeuter på din ort. Artrosskolan bör följa Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2012) för grundbehandling av artros och är en utbildning ledd av fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut med specialkompetens om artros. Syftet är att du skall få information om artros och hur det bäst omhändertas. Du skall även få svar på dina frågor, få egenvårdstips och genomgång av ett enkelt utfört träningsprogram. Du får hjälp att komma igång med träning, vilken vanligtvis är den bästa behandlingen vid detta tillstånd och bästa sättet att förebygga framtida besvär. Du får även information om de övriga olika behandlingsalternativ som sjukvården kan erbjuda dig vid artros.

Upplägg och innehåll

Artrosskolan kan ha något varierat upplägg beroende på mottagning, men vanligtvis är den fördelad på 3-4 tillfällen med ett par uppföljningar. Vid första tillfället har du en individuell träff med en sjukgymnast eller arbetsterapeut och därefter följer 2-3 stycken grupplektioner med 6-15 deltagare. Du kommer bland annat få höra erfarenheter från en så kallad ”artrosinformatör” som berättar om sina egna upplevelser av besvär av artros.

Efter artrosskolan kan du tillsammans med din fysioterapeut eller arbetsterapeut göra upp om eventuell fortsatt behandling, 6 veckors gruppträning eller genomgång av individuellt träningsprogram.

Efter 3 respektive 12 månader görs en utvärdering och uppföljning där omhändertagandet och resultatet följs upp.

Uppföljning sker ofta genom återkoppling från det nationella registret, BOA.

Här är vårdgivare som erbjuder artrosskola