Skydd, knäskydd och ortos vid artros i knät

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast. Examen i ortopedisk medicin.
Uppdaterat 2019-07-09
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Skydd, knäskydd och ortos vid artros i knät

Skydd, knäskydd och ortos vid artros i knä

Olika former av knäskydd, skydd, ortoser och skoinlägg, kan underlätta vid träning och vardagliga aktiviteter för den som har artros i knät. Det finns olika former av stödjande knäskydd för knät, dels de som enbart består av mjukt material och dels de som består av både mjukt och hårdare material. Man brukar dela upp dessa knäskydd i ”mjuka” respektive biomekaniska (kallas även ”funktionella eller dynamiska”) knäskydd. Andra hjälpmedel som kan påverka både belastningsbild och smärta vid knäartros är skoinlägg, laterala kil eller en käpp att stödja sig på.

Resultaten av studier gjorda på effekten av enbart skoinlägg med lateral kil vid knäartros är tvetydiga, medan en kombination av lateral kil och biodynamiskt knäskydd visar på tydligare effekt. Kombinationen av en biodynamisk knäortos och ett skoinlägg med lateral kil (lutning inåt) har visat bäst leda till ett mer normalt gångmönster vid trappgång, vilket ofta är smärtande vid knäartros, jämfört med inget hjälpmedel eller med endast skoinlägg eller knäskydd. Enbart biodynamiskt knäskydd vid knäartros har visat sig vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod som kan skjuta på behovet av knäplastikoperation vid ensidig knäartros.

Lutande skoinlägg och lateral kil

Man kan åstadkomma en svagt lutad fot genom att tillverka ett ortopediskt skoinlägg (fotbädd) som är högre på utsidan än insidan eller genom att lägga ett vinklat kil-inlägg under foten i skon. Det sistnämnda är billigare och kan vara ett bra sätt att testa om åtgärden har någon effekt. Har den det kan ett ortopediska skoinlägg med önskad lutning tillverkas.

En lateral kil att använda i skor i kombination med ett biodynamiskt knäskydd av unloadertyp kan ha ytterligare effekt. Man kan även prova att använda ett mjukt knäskydd då det kan minska smärtan och öka stabilitetsupplevelsen.

Ortos och knäskydd som behandling vid knäartros

Mjuka knäskydd verkar genom att de med sin beröring och tryck mot hud och muskler stimulerar det muskulära stödet samt minskar smärtupplevelsen genom störning/minskning av smärtsignaler. En del av dessa har styva skenor och/eller remmar som även ger en viss yttre ökad stabilitet. Mjuka knäskydd lämpar sig för dem med knäartros som under aktivitet, träning eller rehabilitering önskar minska smärta eller förbättra den muskulära stabiliteten.

Syftet med de biomekaniska ortoserna för knät är att de genom sin konstruktion ska avlasta den drabbade ytan i leden. Denna avlastning ger också ofta en stabiliserande känsla hos användaren. På senare tid har det presenterats stark bevisning för att en biomekanisk ortos av detta slag bidrar till att både reducera smärtan, minskar läkemedelsförbrukningen och ökar aktivitetsnivån. Det finns olika typer av dessa ortoser där vissa är förhållandevis nätta, med låg profil och bra komfort och upplevs som användarvänliga och lätta att hantera. De kan därmed vara ett mycket bra komplement till övrig behandling vid artros t.ex. under fysioterapeutiskt ledd medicinsk träning (rehab).

2014 blev biomekaniska lösningar erkända som kompletterande behandlingsalternativ, vid knäartros, av OARSI. Man har sedan tidigare vetat att en biomekanisk lösning avlastar den drabbade leden på ett effektivt sätt och nu rekommenderas dessa skydd som en kompletteranade behandling till basbehandlingen av knäartros. Biomekaniska lösningar sammanfattas lämpligast med att man endera med en fotbädd (skoinlägg) eller med en avlastande knäortos styr bort belastningen från den drabbade ytan för att uppnå smärtlindring. I många fall uppnås detta med något vinklade fotbäddar, men för vissa behövs ett knäskydd för större effekt.

Enligt de sista årens evidens har de biomekaniska ortoserna visat sig vara ett mycket patientvänligt alternativ. Detta då de, enligt principen, avlastar ledytan bara då belastningen är som störst över denna, det vill säga under belastningsfasen av benet. Under de tillfällen då leden i sig själv är avlastad, då knäleden är mer böjd, är inte heller ortosen aktiv.

Knäortosens syfte är att komplettera övrig behandling vid knäartros. Den ska användas som ett hjälpmedel för att kunna vara aktiv, t.ex. under fysioterapi och rehab eller vid fysisk aktivitet. Den biomekaniska avlastningen ger möjlighet att med reducerad smärta genomföra aktiviteter där smärtan annars begränsar den drabbade. Ortosbehandlingen har också visat sig vara ett effektivt sätt att hålla sig aktiv under en längre period och att senarelägga eller öka chansen att undvika den kirurgiska behandlingen av knäartrosen.

Nedan har vi valt ut lämpliga knäskydd för smärtlindring och lättare stöd ur Rehabotekets sortiment. Vi har valt att ha ett betalt samarbete med Rehaboteket då de svarar upp mot våra krav på kompetens, service och snabb och trygg handel.

Knäskydd Co-Tex vid knäartros

Knäskydd Artros Co-Tex Basic Artro vid artrosproblem

Knäskydd Co-Tex Artros ger stabilitet och avlastning vid knäartros. Knäskyddet kan användas vid vardag och idrott.

599 kr

Läs mer
Knäskydd av påläggsmodell med stöd och avlastning av smärta i knät

Knäskydd påläggsortos - Genum Liga Ease

Påläggsortosen är enklare att ta på då den knäpps runt knäleden istället för att träs på. Knäskyddet har två sidostabiliserande skenor för optimalt stöd vid ex artrosproblem

1599 kr

Läs mer
Knäskydd, lätt stödjande vid ont i knät

Knäskydd med flexibla fjäderskenor för lätt avlastning och stöd

Knäskydd GenuFit LIGHT är ett lätt avlastande knäskydd med dubbla flexibla sidoskenor, vilket ger ett extra stöd för en instabil knäled.

1399 kr

Läs mer
Knästöd vid knäartros

Knäortos Pushmed Stabil

Mycket smidig knäortos med en unik funktion för extra stöd och avlastning av en smärtande knäled vid artrosproblem i leden.

1799 kr

Läs mer
Elastiskt knäskydd för bra komfort och stöd av knät.

Elastisk knäskydd kompressionstextil för extra stöd och avlastning

Knäskydd Genulastic Sport är ett ventilerande och elastiskt knäskydd med pelott för stöd och god ventilation vid idrott och motion.

499 kr

Läs mer
Knäskydd g63 med stöd för knä och knäskål.

Knäskydd med hål Air-X G63ÄSKYDD MED HÅL AIR-X G63

Lätt stabiliserande kompressionsgivande knäskydd med hål för knäskålen för effektiv avlastning av knäskålen och lätt stöd av knäleden

329 kr

Läs mer

Referenser

Rebecca Moyer et al. Combined versus individual effects of a valgus knee brace and lateral wedge foot orthotic during stair use in patients with knee osteoarthritis. Gait & Posture 54 (2017) 160–166

Raja K et al. Efficacy of knee braces and foot orthoses in conservative management of knee osteoarthritis: a systematic review. Am J Phys Med Rehabil/Assoc Acad Physiatr 2011;90(3):247e62. Epub 2011/01/29.

Paul YF Lee et al. Unloading knee brace is a cost-effective method to bridge and delay surgery in unicompartmental knee arthritis. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 21 February 2017, Vol.2(1)

Tom M. van Raaij et al. Medial Knee Osteoarthritis Treated by Insoles or Braces: A Randomized Trial. Clin Orthop Relat Res 2010;468(7): 1926e32.

Briggs, K.K., Matheny, L.M., Steadman, J.R. Improvement in quality of life with use of an unloader knee brace in active patients with OA: A prospective cohort study. Journalof Knee Surgery 2012 25, 417-422.

OARSI. Mcalindon, T.E. ; Bannuru, R.R. ; Sullivan, M.C. ; Arden, N.K. ; Berenbaum, F. ; Bierma-Zeinstra, S.M. ; Hawker, G.A. ; Henrotin, Y. ; Hunter, D.J. ; Kawaguchi, H. ; Kwoh, K. ; Lohmander, S. ; Rannou, F. ; Roos, E.M. ; Underwood, M. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, March 2014, Vol.22(3), pp.363-388

H.F. Hjartarson et al.The clinical effect of unloader one® knee brace on patients with osteoarthritis of the knee. A randomized placebo controlled trial. Osteoarthritis and Cartilage. Volume 25, Supplement 1, April 2017, Page S173

Ines Kutzner et. al. The Effect of Laterally Wedged Shoes on the Loading of the Medial Knee Compartment-In Vivo Measurements with Instrumented Knee Implants. Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/jor.21477

Eikelboom et al. Unloader-Braces and Patient´s Compliance –what´s important for knee-OA patients. OT World Congress Leipzig May, 2014