Diskbråck i nacken

Skribent Rasmus Elb, leg. Fysioterapeut
Uppdaterat 2020-09-23
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Diskbråck i nacken

Diskbråck i nacken

Diskbråck i nacken drabbar ca 1-3,5 per 1 000 invånare och år. Nervsmärtorna som uppkommer beror på att disken i nacken går sönder och ger ett mekaniskt tryck på en av nackens nervrötter, vilket ger utstrålning ner i arm och hand. De flesta diskbråck läker ut av sig själv men behandling är oftast nödvändig för att minska smärta, förbättra funktionen samt för att snabba på läkningsförloppet. Vanliga behandlingsåtgärder är specifik träning, mobilisering/manipulation, laserbehandling och injektionsbehandling. 75-90% av alla som drabbas av diskbråck i nacken förbättras utan att operation blir nödvändigt.

Symtom

  • Medel- till svår nacksmärta med utstrålande smärta till skuldra, axel, arm och hand. Ibland förekommer det endast armsmärta utan att smärta i nacken föreligger. Utstrålning mot bröstkorg och upp mot huvudet förekommer men är ovanligt.
  • Rörelser i nacken eller armen förvärrar smärtan. Smärtan är ofta lätt att provocera fram.
  • Känselpåverkan i armen genom domningar, stickningar eller pirrningar.
  • Muskelsvaghet.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen kan ofta ställas genom en klinisk undersökning. Vid stor grad av bortfallssymtom, hög smärta som ej lindras av värktabletter samt vid utebliven effekt av behandling så kan vidare utredning bli aktuellt. Vidare utredning innefattar vanligen magnetkameraundersökning (MR) av nacken för att se eventuell nervkompression. Elektromyografi (EMG) kan användas som komplement för undersökning av nervledningsförmåga.

När och var ska man söka vård?

Vid besvär av nacksmärtor med utstrålning i armen är vårdgivare som är vidareutbildade inom klinisk diagnostik och ortopedisk medicin de som är bäst lämpade att bedöma dina besvär. Du kan söka direkt i samband med att besvären uppkommer. Om du plötsligt får en kraftig, ihållande huvudvärk i samband med nackvärk eller om du utsatts för ett medelstort eller större trauma bör du istället träffa en legitimerad läkare som första instans. Om besvären är av mindre grad kan du vänta 1-2 veckor och se om de släpper efter.

För diagnostik och behandling rekommenderar vi:

Obs! Filtrera på din ort/län för att finna vårdgivare närmare dig.

Vårdgivare med OMT steg III

Vårdgivare med högre examen i OMI

Vårdgivare med McKenzie examen

 

Vårdgivare med basexamen i OMI

Vårdgivare med McKenzie A+B

Vårdgivare med OMT steg II

Behandling vid diskbråck i nacken

83% av alla som diagnostiseras med diskbråck i nacken blir helt återställda. De flesta diskbråck läker ut av sig själv. Dock är behandling ofta nödvändig för att minska smärta, förbättra funktionen, snabba på läkningsförloppet samt för att förebygga så att liknande besvär inte uppkommer i framtiden.

Det finns flera olika behandlingsmetoder som kan tillämpas vid diskbråck, flera av dessa kan även kombineras och valet av behandling utgår från individens symtom och behov. De bästa behandlingsresultaten uppnås ofta av en kombination av manuell terapi och specifik träning. Nedan följer exempel på behandlingsmetoder.

Rehabiliteringsträning:

Hållningsträning

Hållningen har stor betydelse när det gäller belastning av ryggraden, dess diskar och omkringliggande muskulatur. Träning av kroppshållningen kan därmed ha stor betydelse när det gäller behandling av ett diskbråck. Det är viktigt att hitta de positioner som avlastar trycket mot nervroten och minskar smärtorna ner i armen. Om detta är svårt på egen hand bör du ta hjälp av en utbildad vårdgivare inom området.

Specifikt träning med McKenzie-metoden

Mekanisk diagnostik och terapi, även kallat McKenzie-metoden används ofta vid undersökning och behandling av nackbesvär. Vid denna regim används upprepade rörelser i undersökningen och eventuellt även i behandlingen av nackbesvären. Detta för att undersöka hur olika strukturer svarar på belastning. Minskad utstrålning vid upprepade rörelser ger en indikation på att behandlingen ska ske i den riktningen. Utförande av dessa upprepade specifika rörelser är oftast huvudbehandlingen. Manuella terapier kan användas som komplement.

Träning av motorisk kontroll

Träning av motorisk kontroll innebär träning för att förbättra förmågan att kontrollera nackens rörelser. Detta för att jämna ut belastningen mellan ryggradens segment, diskar och angränsande muskler. Denna typ av träning gör därmed att belastningen på den eller de nivåer där diskbråcket sitter minskar, och leder därmed till mindre smärta och symtom av diskbråcket. Dessutom förebygger denna typ av träning att liknande besvär uppkommer igen.

Nervglidning

Syftar till att förbättra blodflödet och rörligheten i drabbade nervstrukturer. Förbättrat blodflöde och rörlighet i nerven leder till mindre smärta. Dessutom minskar risken för att ärrvävnad bildas, vilket kan begränsa nervens rörlighet framöver.

Behandling som terapeut eller läkare kan bistå med

Mobilisering/manipulation

Mobilisering och manipulation används både i smärtlindrande syfte och för att öka rörligheten. Vid mobilisering sker behandling med låg hastighet och upprepade gånger för att normalisera en led i ryggraden och dess omkringliggande vävnad. Mobilisering kan användas då den som behandlas är avslappnad och passiv men även vid samtidig aktivitet för att bana in ett rörelsemönster. Vid manipulation är däremot den som behandlas helt passiv. Leden tas då ut förbi sitt fysiologiska rörelseomfång utan att passera ledens ytterläge. Detta sker via en impuls i hög hastighet vilket kan fortplanta sig som en “knäckning”. Denna manöver ökar rörligheten i aktuell led och kan också vara direkt smärtlindrande genom reflektorisk avspänning. Vid diskbråck i nacken kan båda dessa behandlingstekniker användas. Dels för att lätta på disktrycket och smärtlindra i aktuell nivå, dels för behandling av omkringliggande leder så att rörligheten bättre kan tas ut där istället för i nivån där diskbråcket sitter. Bäst effekt uppnås ofta genom en kombination av manuell behandling och specifik träning. Vid diskbråck i nacken med neurologisk påverkan (känselnedsättning, reflexbortfall och styrkenedsättning) är det ofta olämpligt att behandla med vissa typer av mobilisering eller med manipulation. Legitimerade vårdutövare som använder sig av dessa behandlingstekniker är väl utbildade i när detta gäller.

Vid Myelopati (tryck på ryggmärgen) ska inte dessa tekniker användas överhuvudtaget.

Nervmobilisering

Syftar till att förbättra blodflödet och rörligheten i drabbade nervstrukturer. Förbättrat blodflöde och rörlighet i nerven leder till mindre smärta. Dessutom minskar risken för att ärrvävnad kan begränsa nervens rörlighet framöver. Vid mobilisering utför antingen terapeuten rörelserna alternativt att terapeuten anpassar utgångspositionen för mest gynnsamma läge för nerven.

Laserbehandling (Medicinsk laser)

Laserbehandling kan ha god effekt på nacksmärta med utstrålning ner i armen. Behandling med medicinsk laser innebär ljusbehandling över det område där skadan befinner sig, i detta fall i nacken. Ljusbehandlingen initierar fotokemiska processer i området och bidrar till ökat blodflöde samt minskade inflammatoriska celler i området. Detta medför minskad inre svullnad och en snabbare läkning i området.

Injektionsbehandling

Hos en läkare som är vidareutbildad inom ortopedisk medicin kan du få en nervrotsblockad då cortison injiceras vid aktuell nervrot. Detta kan minska inflammationen i nervroten och därmed lindra smärtan och förbättra möjligheterna till läkning. En epidural injektion i nacken är också möjlig då cortison istället injiceras i durasäcken vid nervroten. Detta kräver dock vägledning via röntgen-genomlysning (fluoroskopi).

Egenvård

  • Undvik aktiviteter som provocerar fram smärtorna ner i armen.
  • Att lägga armen eller handen bakom nacken kan ibland avlasta.
  • Promenera gärna och utför annan motion som ej påverkar smärtorna negativt.
  • Smärtlindring med värktabletter är ofta nödvändigt. Receptfria värktabletter finns på apoteket och om dessa inte lindrar tillräckligt bokar du en tid hos läkare.
  • Försök leva ditt liv som vanligt i den mån det går utan att belasta nacken allt för mycket.

Anatomi och biomekanik

Mellan varje kota i ryggraden sitter en disk som består av två delar. En diskkärna (nucleus pulposus) som till stor del består av vatten och påminner om ledbrosk. Runt diskkärnan finns en skyddande vävnad som mest består av kollagen (anulus fibrosus) och som tål hög belastning. Disken möjliggör kotornas rörelse i förhållande till varandra och är samtidigt stötdämpande då den tar upp belastningen av kroppsvikten. I nacken är diskarna mindre än i bröstryggen och ländryggen då de inte behöver avlasta lika mycket av kroppens vikt.

Vid ett diskbråck uppkommer en skada på disken och diskmaterial läcker ut. Nervsmärtan som uppkommer och vanligtvis ger utstrålning ner i armen kan uppstå både genom direkt tryck från disken på nervroten eller pga att kemiskt diskmaterial påverkar nervroten. Både skadan i sig och den kemiska reaktionen ger inflammation i området. Nervroten mellan C6-C7 är främst drabbad och därefter nervrot C5-C6.

Orsaker till diskbråck i nacken

Utlösande moment är ofta upprepade belastande rörelser i nacken alternativt upprepade belastande positioner. Monotona arbeten med vridrörelser i nacken (t ex tandläkare) eller yrken med statiska arbetsställningar med armarna över huvudet är särskilt utsatta. Till en början kanske det endast förekommer nackvärk som i ett senare skede kan övergå till smärtor och nedsättning i armen. Diskbråck utvecklas för det mesta progressivt och smygande men kan ibland uppkomma efter trauma.

Vilka drabbas av diskbråck i nacken?

Förekomsten av diskbråck i nacken är ca 1-3,5 per 1 000 invånare och år. Risken ökar för personer mellan 40-60 års ålder. Män drabbas oftare än kvinnor. Faktorer som ökar risken för att drabbas är tungt fysiskt arbete, rökning samt att köra eller hantera vibrerande utrustning. Stress kan också vara en inverkande faktor.

Differentialdiagnoser

• Yttre inklämning av nerv. T ex under nyckelbenet, vid axeln eller underarm/hand.
• Led- och muskelbesvär från nacke/axel/skuldra.
• Neuropatier, t ex polyneuropati. Alternativt neuropati pga diabetes eller B12-brist.
• Neurit. Inflammation i nerv som till exempel kan komma sekundärt till en Herpes Zoster-infektion.
• Tumör (Ovanligt)

Här kan du läsa om andra orsaker till ont i nacken.

Referenser

Bhaganagare AS, Nagesh SA, Shrihari BG, Naik V, Nagurjun MN, Pai BS. Management of cervical monoradiculopathy due to prolapsed intervertebral disc, an institutional experience.
J Craniovertebr Junction Spine. 2017 Apr-Jun;8(2):132-135

Boyles R, Toy P, Mellon J, Hayes M, Hammer B. Effectiveness of manual therapy in the treatment of cervical radiculopathy: a systematic review. J Man Manip Ther. 2011 Aug;19(3):135-42

Cheng CH, Tsai LC, Chung HC, Hsu WL, Wang SF, Wang JL, Lai DM, Chien A. Exercise training for non-operative and post-operative patient with cervical radiculopathy: a literature review. J Phys Ther Sci. 2015 Sep;27(9):3011-8

Cohen SP, Hooten WM. Advances in the diagnosis and management of neck pain. BMJ. 2017 Aug 14;358:j3221. doi: 10.1136/bmj.j3221.

Dworkin RH et al. Interventional management of neuropathic pain: NeuPSIG recommendations. Pain. 2013 Nov; 154(11): 2249–2261

Gross AR et al. Exercises for mechanical neck disorders: A Cochrane review update. Man Ther. 2016 Aug;24:25-45

Halvorsen M, Falla D, Gizzi L, Harms-Ringdahl K, Peolsson A, Dedering Å. Short- and long-term effects of exercise on neck muscle function in cervikal radiculopathy: a randomized clinical trial. J Rehabil Med 2016; 48: 696–704

Iyer S, Kim HJ. Cervical radiculopathy. Curr Rev Musculoskelet Med. 2016 Sep;9(3):272-80

Jellad A, Ben Salah Z, Boudokhane S, Migaou H, Bahri I, Rejeb N. The value of intermittent cervical traction in recent cervical radiculopathy. Ann Phys Rehabil Med. 2009 Nov;52(9):638-52

Kaye AD et al. Efficacy of Epidural Injections in Managing Chronic Spinal Pain: A Best Evidence Synthesis. Pain Physician. 2015 Nov;18(6):E939-1004

Kim KH, Choi SH, Kim TK, Shin SW, Kim CH, Kim Jl. Cervical facet joint injections in the neck and shoulder pain. J Korean Med Sci. 2005 Aug;20(4):659-62

Kjaer P et al. National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset neck pain or cervical radiculopathy. Eur Spine J. 2017 May 18. doi: 10.1007/s00586-017-5121-8. [Epub ahead of print]

Konstantinovic LM, Cutovic MR, Milovanovic AN, Jovic SJ, Dragin AS, Letic MDj, Miller VM. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebo-controlled randomized study. Pain Med. 2010 Aug;11(8):1169-78

Manchikanti L, Nampiaparampil DE, Candido KD, Bakshi S, Grider JS, Falco FJ, Sehgal N, Hirsch JA. Do cervical epidural injections provide long-term relief in neck and upper extremity pain? A systematic review. Pain Physician. 2015 Jan-Feb;18(1):39-60

Miller J et al. Manual therapy and exercise for neck pain: a systematic review. Man Ther. 2010 Aug;15(4):334-54

Moustafa IM, Diab AA. Multimodal treatment program comparing 2 different traction approaches for patients with discogenic cervical radiculopathy: a randomized controlled trial. J Chiropr Med. 2014 Sep;13(3):157-67

Swedish Council on Health Technology Assessment. Laser Treatment of Neck Pain. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU); 2014 May. SBU Alert Report No. 2014-03

Takasaki H, May S. Mechanical diagnosis and therapy has similar effects on pain and disability as ’wait and see’ and other approaches in people with neck pain: a systematic review. J Physiother. 2014 Jun;60(2):78-84

Thoomes EJ. Effectiveness of manual therapy for cervical radiculopathy, a review. Chiropr Man Therap. 2016 Dec 9;24:45

Wang F et al. A Randomized Comparative Study of Pulsed Radiofrequency Treatment With or Without Selective Nerve Root Block for Chronic Cervical Radicular Pain. Pain Pract. 2017 Jun;17(5):589-595