Impingement (inklämningssyndrom) i höft – FAI

Skribent Axel Öhlin, legitimerad läkare
Uppdaterat 2018-11-24
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Impingement (inklämningssyndrom) i höft - FAI

Impingement (inklämningssyndrom) i höften – FAI

Impingement i höften är ett inklämningssyndrom i höftleden som kan liknas vid impingement i axelleden. Tillståndet benämns även femoroacetabular impingement – FAI och är oftast beroende på ledförändringar av typen CAM och Pincer vilket leder till att ledens mjukdelar kläms och skadas. FAI kan ge både smärta och rörelseinskränkning, framförallt vid böjning och inåtrotation av höften (lårbenet). Man vet ännu inte helt säkert varför man får FAI eller vilka eller hur många som drabbas. Om fysioterapeutisk behandling (sjukgymnastik) misslyckas kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling.

Symtom vid höftimpingement

Symtomen som kan uppträda vid FAI är nedsatt rörlighet i höften samt smärta. Smärtan är oftast lokaliserad till ljumsken, men kan även vara lokaliserad till utsidan av höften (över trochanter major), rumpan eller nedre delen av ryggen1. Smärtan kan börja antingen akut, med eller utan föregående trauma, eller komma gradvis1. Smärtan kan även komma och gå och tillexempel endast uppträda när man suttit länge eller efter att man belastat höften2.

Behandling vid FAI

Första steget i behandlingen är att undvika extrema höftrörelser samt att minska belastningen på höften. Sjukgymnastik vid FAI syftar till att stärka bål- och höftböjarmusklerna3. Om konservativ behandling ej hjälper kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling4, antingen med öppen eller titthålsteknik5. Vad man gör vid den kirurgiska behandlingen beror på vilken typ av FAI man har och hur mycket som är skadat, och kan innebära att man återskapar normal form på höft och lårben samt lagar skadade mjukdelar i höftleden6. Efter titthålskirurgi inleds rehabilitering direkt efter operationen och består av övningar för rörelseomfång, styrka, uthållighet, koordination och balans. Intensiteten i rehabiliteringen ökas gradvis med hänseende till vad som tolereras av patienten6. rehabiliteringstiden beror på skadans art men är ca 3 månader7.

Så här ställs diagnosen

Det finns inget enskilt test eller symtom som kan fastställa diagnosen impingement i höft – FAI. Istället bygger diagnostiseringen på en sammanvägning av fynden från ett flertal test och undersökningar. Diagnosen baseras på de besvär patienten beskriver, kliniska undersökningar samt röntgenundersökningar. Vid de kliniska testen utvärderar man höftens rörelseomfång samt i vilka lägen smärta kan provoceras fram8. Man kan även med hjälp av röntgen injicera lokalbedövning i höftleden för att försöka avgöra om smärtan kommer från en skada inne i leden eller utanför leden9. Med hjälp av röntgenundersökningar, framförallt slätröntgen, kan man se förändringar som kan tyda på FAI, det är dock möjligt att man har dessa förändringar även om man är frisk, och vice versa10,11.

Anatomi och biomekanik

Höftleden är en kulled mellan lårbenshuvudet och höftledsskålen. Både ledytan på lårbenshuvudet och på höftledsskålen är till största delen täckta av hyalint brosk. Dessutom finns en läpp av fibröst brosk, labrum acetabuli, som löper längs med kanten av höftledsskålen, vars funktion är att stabilisera leden ytterligare samt fungera som en stötdämpare och fördela det tryck leden utsätts för.

Orsaker

Det finns flera olika typer av FAI2. Vid cam typen är det en malformerad lårbenshals som ger lårbenshuvudet en icke sfärisk form vilken vid vissa specifika rörelser kan skada ledbrosket i höftledsskålen och labrum acetabuli. Vid pincer typen är det istället en malformerad höftledsskål som vid vissa specifika rörelser kan skada samma strukturer. Man kan även få pincer typen av FAI utan att ha en malformerad höftledsskål om man utsätter leden för extrema rörelser. Vissa patienter har både cam typen och pincer typen samtidigt. Man vet ännu inte säkert varför man får cam och pincer förändringar. Ytterligare en typ av FAI är beskriven vars skademekanism skiljer sig något från de övre då den inte ger någon skada inne i själva leden. Denna typ av FAI kallas subspine hip impingement och uppkommer när ett onormalt stort benutskott på höftbenet, spina iliaca anterior inferior, vid vissa rörelser i höftleden klämmer in mer distalt på lårbenshalsen12.

Pincer och CAM förändringar
Pincer och CAM i höftleden

Differentialdiagnoser

Skador i höften kan vara svåra att diagnostisera då de kan ge upphov till smärta utanför höften, samtidigt som skador utanför höften kan ge smärta i höften. Det finns flera olika differentialdiagnoser till inklämningssyndrom i höften (FAI), några exempel är artros, traumatisk labrumskada, snapping hip, sportsman´s hernia, sensmärta och trochanterit7.

Referenser

 1. Philippon MJ, Maxwell RB, Johnston TL, Schenker M, Briggs KK. Clinical presentation of femoroacetabular impingement. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA. 2007;15(8):1041-7.
 2. Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Nötzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clincal orthopaedics and related research. 2003;417:112-20.
 3. Leunig M, Robertson WJ, Ganz R. Femoroacetabular Impingement: Diagnosis and Management, Including Open Surgical Technique. Operative Techniques in Sports Medicine. 2007;15(4):178-88.
 4. Emara K, Samir W, Motasem eH, Ghafar K. Conservative treatment for mild femoroacetabular impingement. Journal of Orthopaedic Surgery. 2011;19(1):41-5.
 5. Matsuda DK, Carlisle JC, Arthurs SC, Wierks CH, Philippon MJ. Comparative systematic review of the open dislocation, mini-open, and arthroscopic surgeries for femoroacetabular impingement. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association. 2011;27(2):252-69.
 6. Sansone M, Ahlden M, Jonasson P, Thomee C, Sward L, Baranto A, et al. A Swedish hip arthroscopy registry: demographics and development. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA. 2014;22(4):774-80.
 7. Ahlden M, Sansone M, Jonasson P, Sward L, Karlsson J. Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta. Läkartidningen. 2014;111:CXYU.
 8. Klaue K, Durnin CW, Ganz R. The acetabular rim syndrome: a clinical presentation of dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1991;73-B:423-9.
 9. Lesher JM, Dreyfuss P, Hager N, Kaplan M, Furman M. Hip joint pain referral patterns: a descriptive study. Pain medicine. 2008;9(1):22-5.
 10. Laborie LB, Lehmann TG, Engesæter IØ, Eastwood DM, Engesæter LB, Rosendahl K. Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population-based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology. 2011(260):494-502.
 11. Ochoa LM, Dawson L, Patzkowski JC, Hsu JR. Radiographic prevalence of femoroacetabular impingement in a young population with hip complaints is high. Clinical orthopaedics and related research. 2010;468(10):2710-4.
 12. Larson CM, Kelly BT, Stone RM. Making a case for anterior inferior iliac spine/subspine hip impingement: three representative case reports and proposed concept. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association. 2011;27(12):1732-7.

Skadekompassens vårdgivarregister vid FAI

Skadekompassens redaktion informerar
Smärta i och omkring höften kan ha andra orsaker än FAI. Om du har ont i höften som du inte tidigare sökt vård för kan du först bli undersökt av en ortopedmedicinskt specialiserad vårdgivare. Om andra skador och sjukdomstillstånd redan avskrivits bör du söka till en ortopedkirurgiskt specialiserad läkare för utredning av eventuell FAI.

Specialiserade vårdgivare för en primär höftbedömning

OMI – minst basexam

OMT  minst steg II

Ortopedkirurger för utredning av FAI

Ortopedkirurgiska mottagningar