Mortons neurom

Mortons neurom

Författare:
Granskare: Mikael Boije af Gennäs, leg fysioterapeut

Mortons neurom, syndrom eller sjukdom kallas den skada som drabbar en nerv i framfoten och som då genererar en smärta i främre delen av foten och ut mot tårna. Det kan utöver smärta även förekomma nedsatt känsel i tårna. Vanligast är att smärtan placeras mellan tå nummer tre och fyra, men ibland kan det även förekomma i andra tår. Man vet inte exakt vad det är som göra att nerven skadas, men nedsjunkna främre fotvalv som leder till ett ökat tryck på nerven tros vara en del i problematiken. Detta kan försöka behandlas med hjälp av till exempel ortopediska skoinlägg, pelotter eller fotriktiga skor.

Smärtan och/eller känselbortfallet ökar oftast vid aktivitet, och blir lite bättre vid vila. Kvinnor i medelåldern drabbas i högre utsträckning än män.

Symtom

 • Brännande smärta vid belastning som strålar ut mellan tårna, vanligast mellan tå tre och fyra
 • Nedsatt känsel i de påverkade tårna
 • Smärta som förvärras vid aktivitet eller av trånga skor.
 • Huggsmärta vid aktivitet

Den som har drabbats av Mortons neurom beskriver oftast en smärta i framfoten, som vanligtvis upplevs stråla ut mellan tå tre och fyra, eller mellan tå två och tre.

Smärtan kan upplevas som brännande och i vissa fall förekommer även nedsatt känsel i de berörda tårna. I vila känns det oftast bättre, men vid aktivitet som gång och löpning brukar smärtan öka. Ibland kan smärtan beskrivas som huggande. Vid stora neurom kan tårna snedställas. Neurom kallas den svullnad som kan uppstå i en nerv.

Behandling

 • Information om skada och skademekanism och hur denna kan avlastas
 • Ortopediska skoinlägg
 • Framfotspelott
 • Specialskor som är bredare och avlastar framfoten
 • Stärkande övningar för fotens muskulatur
 • Laserbehandling för att minska svullnad och smärta

Om detta ej hjälper så kan man gå vidare med

 • Kortisoninjektion
 • Operation

Konservativ behandling ska alltid vara första steget innan vidare operativ åtgärd. Behandlingen innefattar att försöka minska på trycket mot nerven och nervirritationen. Ovan punkter kan vara exempel på detta.

Egenvård

Det bästa som kan göras på egen hand för att lindra besvären är att försöka minska på trycket som blir i framfoten. Framförallt genom att vara noga med sina skor, tillräckligt breda skor är viktigt så att inte framfoten trycks ihop från sidorna. Högklackade skor medför ofta ett ökat tryck mot framfoten och kan vara bra att undvika.

Om inte detta fungerar kan man pröva så kallade pelotter, antingen pelotter enskilt eller skoinlägg med inbyggda pelotter. Pelotter är små kuddar som placeras under foten strax bakom framfotens trampdyna för att ge stöd åt det främre fotvalvet. Detta kan förändra biomekaniken och därigenom minska trycket mot nerven. En period med minskat tryck kan leda till successivt minskade besvär och utläkning.

När och var ska jag söka vård?

Om du lider av besvär med smärta i framfoten och du har testat att justera vilka skor du använder, men ändå inte fått besvären att avta rekommenderas kontakt med en vårdgivare som arbetar med muskuloskeletala sjukdomstillstånd, t.ex. en fysioterapeut eller naprapat.

De kan hjälpa dig med att undersöka foten och dess belastningsmönster och genom detta ställa rätt diagnos. Du kan även få råd gällande skoval och olika typer av inlägg. Ortopediska skoinlägg som är gjorda för just dina fötter kan tillverkas för att hjälpa dig att avlasta skadan. Dessutom kan övningar som stärker upp foten och förbättrar fotens position, rörelser och belastningsbild även vara del av en behandlingen vid Mortons neurom.

Hitta vård

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom klinisk diagnostik och endast vid stora tvivel kring diagnostiken krävs teknisk undersökning för att komplettera den kliniska undersökningen. Vid den kliniska diagnostiken leder anamnesen (skadehistorian) samt vårdgivarens undersökning där leder, muskler, ligament och senor stressas genom olika test, fram till rätt diagnos.

Vid ett vanligt specifikt test för mortons neurom pressas framfoten ihop från sidorna samtidigt som mellanrummet mellan tårna, där nerven ligger, palperas. Detta kan generera smärta och ibland även ett litet klick.

Vårdgivaren berättar sedan om skadan, hur prognosen ser ut, vilken egenvård du bör göra samt vilka behandlingsalternativ som finns. Endast ett fåtal fall behöver gå vidare med radiologisk undersökning och då vanligtvis i form av ultraljudsundersökning.

Orsak till Mortons neurom

Orsaken till besvären beror på att trycket på en känselnerv som går ut till tårna ökar. Vanligtvis beror detta på att det främre fotvalvet har sjunkit ner vilket leder till att det blir ett ökad drag i nerven samt en mekanisk inklämning då två av framfotens ben klämmer åt nerven som ligger däremellan, som då blir irriterad och förtjockad och genererar smärta.  

Vanligast är att detta sker på den tredje interdigitala nerven, detta kan bero på att den redan från början har dåligt med utrymme anatomiskt, vilket gör att den ofta är mer utsatt för kläm eller andra former av upprepade småskador. Det kan även bero på att nerven mellan trejde och fjärde mellanfotsbenen utsätts för högre stress på grund av att det tredje mellanfotsbenet ligger mer fixerat än det fjärde. Näst vanligast är det att 4e interdigitala nerven drabbas, sen är det mer ovanligt att de andra nerverna skadas, men det förekommer.

Fotens position påverkar alltså hur mycket nerven kläms åt, har man en inåtvriden (pronerad) position på foten kan detta förvärra besvären. Högklackade skor som förskjuter tyngdpunkten framåt kan även påverka negativt då trycket på framfoten ökar, vilket även sker om man har skor som är väldigt smala framtill.

Vilka drabbas?

Medelålders kvinnor är de som främst drabbas av Mortons neurom, men även män drabbas av denna inklämning. Det är dock ovanligt att barn och tonåringar drabbas.

Referenser

Hazem Z. Hassouna, Dishan Singh. The variation in the management of Morton’s Metatarsalgia

Philip Pastides, Sameh El-Sallakh. Morton’s neuroma: A clinical versus radiological diagnosis

Sameer Jain, Ken Mannan. The Diagnosis and Management of Morton’s Neuroma A Literature Review

Silvia Valisena, Gianfranco John Petri, Andrea Ferrero. Treatment of Morton’s neuroma: A systematic reviewKent K. Wu. Morton’s Interdigital Neuroma: A Clinical Review of Its Etiology, Treatment, and Results

Xu Z, Duan X. The accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging for the diagnosis of Morton’s neuroma: a systematic review

Pelott, inlägg och skor

En pelott, inlägg med pelott, ortopediska skoinlägg samt skor med bred framfot avlastar och brukar hjälpa vid Mortons neurom. En pelott och pelottinlägg lyfter och stödjer det främre valvet och skapar på så sätt bättre plats och förutsättningar för den svullna och klämda nerven. Skor med bredare framfot och mjuk sula brukar minskar också på provocerande belastning av tåleder och nerv.

Bäst avlastning ger ett individuellt format ortopediskt skoinlägg med inbyggd pelott. Dessa ger optimalt stöd och fördelning av belastningen under hela foten. Detta i kombination med träning av de fotmuskler som håller upp det mediala och främre valvet samt med laserbehandling för att minska svullnad i och kring nerven brukar ge de bästa förutsättningarna för snabbt och hållbart/långvarig bra resultat.

För många räcker en kort tids avlastning med pelott, pelottinlägg samt att gå i bra skor.

Nedan har vi tillsammans med Rehaboteket och Stööks valt ut lämpliga pelotter, pelottinlägg och skor vid Mortons. Vi har valt att ha ett betalt samarbete med Rehaboteket och Stööks då vi i dialog med dem kan rekommendera lämpliga skydd och skor med önskad funktion samt att de som företag svarar upp mot våra krav på produktkvalitet, kompetens, kundservice samt snabb och trygg handel.

Främre Pelott

Främre Pelott

Framfotspelott för stöd och avlastning av ett nedsjunket främre fotvalv. Pelotten klistras direkt i skon eller på en tunn sula vilket förenklar användning i olika skor

179 kr

Läs mer
Pelottsula

Pelottsula

3/4 sula med inmonterad pelott för extra stöd av främre fotvalvet. Sulan är tillverkad av mjuk PU för extra dämpning och kan enkelt flyttas mellan olika skor.

199 kr

Läs mer
Framfotspelott Flexi

Framfotspelott Flexi

Flexi är ett pelottstöd inmonterat i en framfotsmanschett som bärs direkt på foten. Optimalt med eller utan skor då pelotten följer med på foten

219 kr

Läs mer