Fysioterapi – sjukgymnastik

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2017-02-19
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Fysioterapi - sjukgymnastik

Fysioterapi – sjukgymnastik

Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Det är en profession som är specialiserad på att efter skada och sjukdom återfå människor i funktionell rörlighet samt aktivitetsförmåga genom rörelse, behandling och hjälp till egenvård. Första januari 2014 byttes namnet på yrkesgruppen från sjukgymnast och sjukgymnastik till fysioterapeut och fysioterapi.

Inom fysioterapin hjälper den legitimerade yrkesgruppen fysioterapeuter människor att bibehålla rörlighet och aktivitetsförmåga under livets gång eller att återfå den efter sjukdom och skada. Sjukgymnastiken utgår ifrån att det finns läkande krafter hos människor och att dessa kan aktiveras med rörelse och egenvård. Rörelse anses vara grunden för hela människans funktion varför träning är en viktig del av sjukgymnastiken. Inom sjukgymnastiken ingår även manuell eller mekanisk behandling som exempelvis manipulation av rygg och leder, mjukdels- och ledmobilisering, massage och tvärfriktionsmassage. Dessutom används behandlingsmetoder som elektrostimulering (TENS), akupunktur, stötvågsbehandling, laserbehandling, ultraljudsbehandling i syfte att minska smärta och stimulera läkning i vävnader.

Fysioterapin är vetenskapligt förankrad och utgår från gällande forskning. Arbetet innefattar klinisk bedömning och fastställande av diagnos. Dessutom görs bedömning av prognos och målsättning med behandling. Därefter planering och genomförande av terapeutisk åtgärder samt utvärdering av dessa.

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Sjukgymnast har använts som benämning på yrkeskåren i Sverige sedan yrket uppstod på 1800-talet . Fysioterapi (physiotherapist – brittisk engelska respektive physical therapy – amerikansk engelska) är den benämning på yrkeskåren som är mest utbredd internationellt och fysioterapeut är det nya namnet sedan 2014 även i Sverige. Orden physiophysical respektive therapi har sitt ursprung i grekiskan och betyder natur, kroppslig respektive tjäna den sjuke. Sjukgymnaster är den tredje största proffessionen inom hälso- och sjukvård och det finns idag ca 15 000 yrkesverksamma sjukgymnaster. De flesta vidareutbildar sig efter grundutbildning och det finns omkring 500 fysioterapeuter med specialistkompetens och omkring 300 som har doktorerat samt några professorer.

Fysioterapeutiska specialistområden

 • Rörelsesystemet (idrottsmedicin och ortopedi)
 • Nervsystemet
 • Andning
 • Cirkulation
 • Psykiatri
 • Psykisk ohälsa
 • Barn och ungdomar
 • Äldre

Detta gör fysioterapeuten (sjukgymnasten)

 • En omfattande undersökning av patienten.
 • Värderar undersökningen för att fatta kliniska beslut rörande patienten.
 • Fastställer diagnos.
 • Ger råd och information och avgör när en patient skall skickas vidare till annan yrkesgrupp inom sjukvården.
 • Påbörjar och genomför sjukgymnastiska åtgärder och behandlingar.
 • Fastställer effekten av gjorda åtgärder.
 • Ger rekommendationer om egenvård.

Sjukgymnastikens historia

Sjukgymnastik respektive sjukgymnast är de begrepp som i Sverige använts för vårdområdet respektive yrkesprofessionen sedan 1800-talet. Många utländska läkare och lekmän reste på den tiden till Sverige för att lära sig sjukgymnastik och öppnade sedan kliniker i städer och vid de stora bad- och kurorterna runt om i världen. Sjukgymnastikens exportframgång var enorm och idag är sjukgymnastik/fysioterapi ett naturligt inslag i all sjukvård världen över.

Sjukgymnastik och ortopedi

Fysioterapeuters och ortopeders arbetsfält överlappar varandra. Fysioterapeuter arbetar med diagnostisering och mekanisk- samt rörelsebehandling av sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Ortopeder är läkare och arbetar med diagnostisering samt läkemedelbaserad och kirurgisk behandling av dessa sjukdomstillstånd.

Som patient har du rätt att söka vård direkt både hos fysioterapeuter och läkare som båda är så kallad förstainstans inom vården. Dessutom gäller remissfrihet vilket innebär att du inte behöver remiss för att få komma direkt till privatpraktiserande ortopeder eller privatpraktiserande fysioterapeuter.


Referenser